Groep 1/2 Kikkers

In groep 1/2 zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar. Wij ervaren dat oudere en jongere kinderen veel van elkaar kunnen leren en dat deze combinatie goed is voor de (sociale) ontwikkeling van kinderen.

We starten de dag meestal met de begintaak, zoals bv een spelletjes of een opdracht. Als het tijd is beginnen we in de grote kring met het begroeten, bepalen we de datum, bekijken we het weer en kijken we aan de hand van dagritmekaarten wat we allemaal gaan doen. De kring neemt een belangrijke plaats in. Dit is de plek waar de groep samen kan zijn en waar veel activiteiten plaats vinden. We werken, spelen, voeren gesprekjes, knutselen, zingen, dansen en bewegen aan de hand van thema’s die dicht bij de belevingswereld van jonge kinderen ligt. Dit gebeurt met z’n allen, in een klein groepje of alleen.

Voor het werken in de hoeken kiezen de kinderen aan de hand van het planbord waar ze willen spelen. Zo leren ze te plannen en (zelfstandige) keuzes te maken en om samen te werken, wat soms best wel moeilijk is.

Wij gaan naar de speelzaal voor klimmen en klauteren, bewegen op muziek, bal- en tikspelletjes. We gaan elke dag met de kinderen naar buiten, waar gespeeld wordt met fietsen, karren, schommels, scheppen, emmertjes, banden, planken, etc.

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling en helpen ze om steeds een stapje verder te komen. De kinderen ontwikkelen zich steeds zelfstandiger waarbij de kinderen elkaar helpen en leren van elkaar.

We vinden het belangrijk om de kinderen een veilige start te geven en genieten enorm van de spontaniteit van kleuters.