Groep 3

Wat zijn de belangrijkste doelen in groep 3?

  • Het leren lezen!
  • De letters vlot kunnen benoemen.
  • Zelf woorden en zinnen schrijven.
  • De getallenrij tot 100 beheersen.
  • Sommen tot 20 vlot kunnen uitrekenen.
  • Sommen tot 30 uit kunnen rekenen.