Groep 7

Samen werken aan SUCCES!

Er heerst op school een actieve werksfeer waarin leren en werken centraal staat. Kinderen leren doordat ze zich emotioneel vrij voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Deze basiskenmerken vormen de spil van alle opvoedings- en onderwijsleerprocessen. Om de juiste omstandigheden te scheppen om kinderen tot leren te brengen maakt elke leerkracht gebruik van ‘Teach Like a Champion’. Deze technieken dragen onmiskenbaar bij aan betere prestaties van de leerlingen. We zijn door het gebruik van de technieken in staatom een antwoord te geven op vragen als ‘hoe leg je de lat hoog bij je leerlingen’, ‘hoe houdje leerlingen bij de les’ en ‘hoe bouw je aan een goede klascultuur’. Er wordt geleerd met envan elkaar op alle niveaus (leerling-leerling, leerling-leerkracht, leerkracht-leerkracht, ouders-leerling, ouders-leerkracht, ouders-ouders).

We bieden kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. Door de hele school worden coöperatieve werkvormen gebruikt om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten en de leeropbrengsten te verhogen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet.