Opleiden in school

De school is wettelijk verplicht mee te werken aan de opleiding van leraren en heeft daarom elk jaar een aantal stagiaires van de opleidingsschool (PABO).

Leerkrachten met minimaal 2 jaar onderwijservaring komen in aanmerking voor het begeleiden van een stagiaire. Deze zal één of meerdere dagdelen per week aanwezig zijn in de groep en een deel van de lessen verzorgen onder verantwoordelijkheid en in aanwezigheid van de groepsleerkracht.

De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de normale praktijk in de groep. Een uitzondering hierop vormen LIO-leraren. Dit zijn studenten uit het vierde leerjaar van de opleiding. Zij mogen in staat worden geacht om gedurende een aantal maanden enkele dagen per week zelfstandig les te geven aan een groep. Ook nu ligt de eindverantwoording bij de groepsleerkracht, maar deze kan in de betreffende tijd andere activiteiten vervullen.

Opleidingstraject

De school werkt mee aan een opleidingstraject in samenwerking met PABO InHolland. Het bijzondere aan dit leertraject is dat men al werkende op school het vak van leerkracht leert. Om in aanmerking te komen voor zo’n opleidingsplaats moeten studenten voldoende studiepunten behaald hebben in hun eerste twee jaar op de PABO.
Deze zogenaamde ‘duale’ studenten werken gedurende 3 dagen per week bij ons op school.

Binnen onze school hebben we een opleidingscoördinator, die verantwoordelijk is voor de begeleiding van stagiaires, LIO’ers en duale studenten.