Ouderbetrokkenheid 3.0

Als Koningin Wilhelmina School willen we graag met de ouders de stap zetten naar ‘ouderbetrokkenheid 3.0’. Ouderbetrokkenheid 3.0 gaat over de samenwerking tussen ouders en school bij de schoolontwikkkeling van de leerling. Hierbij zoeken we samen naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontwikkeling van het kind.

Waarom?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen beter in hun vel zitten en hogere prestaties leveren wanneer ouders en leerkrachten nauw samenwerken.

Hoe geven we ouderbetrokkenheid 3.0 dit schooljaar in de praktijk vorm?

1. Startgesprekken

Elk jaar starten we met een individueel gesprek tussen de ouders, de leerling en de leerkracht. Hierdoor ervaart de leerling dat zijn ouders en de leerkracht nauw samenwerken. Het gesprek kan gaan over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op cognitief en sociaal gebied de leerkracht verwacht in de komende periode.

2. Een nieuwjaarsreceptie in augustus

Voor de leerlingen is niet alleen een goed contact tussen zijn ouders en de leerkracht belangrijk, ook het contact tussen ouders onderling en ouders en kinderen onderling is van groot belang. Daarom beginnen we elk schooljaar met een nieuwjaarsreceptie. Ouders en kinderen leren elkaar kennen zodat er onderling een fijne sfeer ontstaat.

3. De regiegroep

Ouders en leerkrachten werken nauw met elkaar samen in een regiegroep om te onderzoeken hoe ouderbetrokkenheid 3.0 er op de Koningin Wilhelminaschool uit komt te zien. Tijdens deze bijeenkomsten worden 10 criteria uitgewerkt die voor de Koningin Wilhelmina School van belang zijn. Deze regiegroep komt elke 6 weken bij elkaar.