Teach Like a Champion

De leerkrachten van de Koningin Wilhelminaschool hebben allemaal als eerste school in Nederland een cursus ‘Teach Like a Champion’ afgerond.

Dit is succesvol concept uit de Verenigde Staten dat ook voor Nederland heel goed blijkt te werken. CED-Groep bewerkte en vertaalde de Amerikaanse onderwijsbestseller voor leraren in Nederland.

De auteur van Teach Like a Champion, Doug Lemov, bezocht leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken. Hij observeerde minutieus wat er in het klaslokaal gebeurde, van leerlingen begroeten tot blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot wachten op een antwoord. De succesvolle werkwijzen van ‘excellente leraren’ zijn helder vertaald naar 49 bruikbare technieken die onmiskenbaar bijdragen aan betere prestaties van leerlingen.