Volledig dag arrangement

Doordat we ook dit jaar extra subsidie hebben gekregen van de gemeente Rotterdam, kunnen we de leertijd met twee uur verlengen.

De uren leertijduitbreiding gebruiken we voornamelijk om de leerlingen beter te laten presteren, de gezondheid te bevorderen en om hen in de gelegenheid te stellen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Speerpunten

De belangrijkst speerpunten zijn:

  • Woordenschatonderwijs groep 1 t/m 8;
  • Begrijpend lezen groep 4 t/m 8;
  • Extra taalactiviteiten groep 1 t/m 3;
  • Extra rekenonderwijs groep 1 t/m 8;
  • Studievaardigheden groep 5 t/m 8;
  • Techniek in de groepen 5 t/m 8;
  • Engelse taal in groep 1 t/m 8;
  • Bewegingsonderwijs in groep 1 /m 8 (Lekker Fit groep 3 t/m 8).