Voorschool

De Voorschool is een educatief programma voor kinderen van 2-6 jaar. De peuterspeelzaal, De Kleine Prinses, en de Koningin Wilhelmina School werken samen aan een doorlopend programma, waarbinnen kinderen spelen en leren tegelijk. Hierdoor is de overgang van de voorschoolse naar de schoolse periode voor kinderen gemakkelijker.

Kinderen van vier jaar die goed voorbereid zijn als ze naar school gaan, doen het vaak beter en hebben meer kansen om de school goed te doorlopen.

Peuterspeelzaal De Kleine Prinses is een VVEpeuterspeelzaal (Voor- en Vroegschoolse Educatie) met een groep 0 en een VVE-groep. De VVE-groep wordt door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers gedraaid.

In groep 0 draaien een leerkracht van de Koningin Wilhelminaschool, en een mbo-opgeleide pedagogisch medewerker samen de groep. Er is veel aandacht voor taalactiviteiten, waarbij herhaling in kleine groepjes, het werken met een themamuur, vertel-/thematafels en themawoorden in ieder thema terugkomen.

Er wordt gewerkt met de voorschoolmethode BasisGoed

Deze methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en bereidt hen voor op de basisschool, in het bijzonder op de Koningin Wilhelminaschool. Spelenderwijs worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

  • Het kind leert het beste als het iets leuk vindt.
  • Betekenis en betrokkenheid zijn dan ook twee kernbegrippen in deze voorschoolmethode.
  • Wanneer een kind betrokken is, heeft het alle aandacht voor de activiteit en leert het spelenderwijs nieuwe begrippen.
  • De taalontwikkeling staat daarbij voorop, maar de ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt nauw samen met de ontwikkeling op andere terreinen.
  • Omdat er bij de kleuters en zelfs de groepen 3 en 4 met dezelfde thema‚Äôs gewerkt wordt, ontstaat er een doorgaande lijn van de VVE-groep en groep 0 naar de basisschool.

Onze betrokken medewerkers hebben het certificaat BasisGoed behaald!