Skip to content

De Koningin Wilhelmina School staat voor vorstelijk onderwijs

Onder vorstelijk onderwijs verstaan wij: Kinderen zodanig begeleiden zodat ze tot een optimale ontwikkeling komen. Een leef- en werkklimaat in onze school creëren waarin veiligheid en geborgenheid wordt geboden, waardoor de aan onze zorg toevertrouwde kinderen met plezier naar school gaan. Wij hopen dan ook dat elk kind zich als een ‘vorst’ bij ons op school voelt. Onze school kenmerkt zich door orde, rust, structuur en persoonlijke aandacht.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Maak een afspraak met de directie via: s.taslicukur@kindenonderwijsrotterdam.nl of bel 010 – 213 02 96. Wij maken graag tijd voor u.

Het beste onderwijs
bieden voor uw kind

Hoe doen we dat?

Samenwerken!

Wij behoren tot één van de eerste scholen in Rotterdam met het CPS certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0. Ouders, leerkrachten en leerlingen werken samen aan succes en hebben vertrouwen in elkaar. Dit succes is terug te zien in de resultaten van de leerlingen. Op de Centrale Eindtoets halen onze leerlingen een score waar wij trots op zijn! Ook wanneer zij op het Voortgezet Onderwijs les volgen, komen zij nog regelmatig langs bij hun oude groepsleerkrachten.

MEERKRACHTEN GEZOCHT

Onze vacatures

Sollicitaties zijn altijd welkom. We zoeken regelmatig nieuwe Meerkrachten.

Voor informatie en sollicitatie:
mail met onze directeur
Sibel Taslicukur

Werken bij SARO.

We hebben nog veel meer vacatures bij zowel het Primair Onderwijs (PO) als het Voortgezet Onderwijs (VO). Lees ook ons SARO magazine. Daar delen leerkrachten hun verhalen waarom het zo prettig werken is bij SARO. Klik op de afbeelding!

Solliciteren?

Klik hieronder voor ons vacature aanbod. Ook leerkrachten in opleiding en zij-instromers zijn van harte welkom!

Ouderkamer

Eén keer per maand verwelkomt juf Marija u graag in de ouderkamer. De ouderkamer is een plek waar ouders elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee kunnen ontmoeten om elkaar te leren kennen, bij te praten of met elkaar van gedachten te wisselen. Bovendien kan er voorlichting gegeven worden over onderwijs of…

Doorstroomtoets

Doorstroomtoets groep 8 Dinsdag 6 februari en woensdag 7 februari maken de leerlingen van groep 8 de Doorstroomtoets van Leerling in Beeld.  De Doorstroomtoets is de vervanger van de Centrale Eindtoets. Met de Doorstroomtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. De mogelijkheden en talenten van leerlingen worden goed, eerlijk…

De Koningin Wilhelminaschool in
vogelvlucht

De Koningin Wilhelminaschool is een moderne school
gelegen aan de Koepelstraat (gebouwd in 1992) in de wijk
Rubroek. De school valt onder de deelgemeente Kralingen
/ Crooswijk. Ons schoolgebouw staat midden in de wijk en
fungeert door het open schoolplein als een buurtschool
waarbij de betrokkenheid met de wijk groot is.
Wij beschikken over veel ruimte met een afgeschermd
kleuterplein aan de zijkant van het gebouw.
De school is middelgroot, waardoor er veel aandacht kan
zijn voor de leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte van
20 leerlingen draagt hieraan bij. Er zijn 2 peutergroepen,
2 kleutergroepen in de vorm van één groep 1 en één groep
2 gevolgd door de groepen 3 tot en met 8
De school richt zich op de brede ontwikkeling van de
leerlingen, waarbij er naast een kwalitatief goed cognitief
aanbod ruimte is voor talentontwikkeling,
burgerschapsvorming en kansengelijkheid.

De leerkrachten van groep 1

Patricia Arjun

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Groep 1

De leerkrachten van groep 2

Petra Westerink

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Groep 2

De leerkrachten van groep 3

Shelley Jansen-Mastenbroek

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag

Ashna Nankoe

Werkdagen: maandag, dinsdag, vrijdag

Groep 3

Begin groep 3 leren wij alle letters. Wanneer de letters beheerst worden, gaan wij over naar het zingend lezen. Lijn 3 is de methode die wij gebruiken. De klanken biedt lijn 3 aan door middel van filmpjes. De letters hangen wij op in de klas, zodat het zichtbaar is voor de leerlingen. Aan het einde van groep 3 verwachten wij dat alle leerlingen kunnen lezen.

Bij rekenen leren wij de getallen t/m 50. De getallen hebben een vaste plek op de getallenlijn. Wij leren wat de buurgetallen zijn.

U kunt thuis altijd oefenen door boekjes te lezen met uw kind. In de klas geven wij tips over het niveau van de boekjes passend bij uw kind.

 

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent altijd welkom voor een kijkje in groep 3.

De leerkrachten van groep 4

Kelsey van de Kamp- Huijser

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag

Jort van der Jagt

Werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag

Jullymar Brison

1e jaars student Pabo

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag

Groep 4

We werken hard in groep 4. De basis die in groep 3 is gelegd, breiden we in groep 4 verder uit. Aan het eind van groep 4 kunnen de kinderen al vlot lezen. Op deze website leer je vlot woordjes lezen. We leren de hoofdletters schrijven.

Met spelling leren we samengestelde woorden schrijven en leren we al enkele spellingsregels. Wilt u graag thuis oefenen dan kan dat op deze website: https://www.spellingoefenen.nl/oefenen.html. Hier staan leuke leerzame spelletjes op. Kies groep 4 en bij methode: Taalactief 4.

Bij rekenen gaan we tot 100 rekenen en leren we de tafels. Als u thuis wilt oefenen, is dit een leuk spel: https://www.tafeldiploma.nl/happy-burger.html. Hier staan ook nog meer tafelspelletjes op. Ook het automatiseren van de sommen tot 20 is een belangrijk onderdeel van rekenen in groep 4.

 

Een kijkje in groep 4..

Uitje Archeon
Thema op stap!
Samen werken in de klas
Thema kriebelbeestjes!

De leerkrachten van groep 5

Bernie Maria

Werkdagen: woensdag t/m vrijdag

Ikram Essabiri

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Groep 5

De leerkrachten van groep 6

Ilham el Bouakili

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Shirley Oehlers

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Groep 6

De leerkrachten van groep 7

Lima Majid

Werkdagen: Maandag t/m donderdag

Nasreddine Arbiou

Werkdag: vrijdag

Groep 7

Groep 7 is een belangrijk schooljaar voor de kinderen. In groep 7 leren kinderen een breed scala aan onderwerpen, wat hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelt.

In groep 7 duiken kinderen dieper in de wereld van wiskunde. Rekenen met breuken, procenten en kommagetallen worden geïntroduceerd.

De kinderen leren spellingregels zoals werkwoordspelling en regels voor het schrijven van samengestelde woorden. Structuur van de Nederlandse taal staat centraal.

 

Als u thuis extra nog wilt oefenen dan kan dat natuurlijk. Hierbij een aantal websites:

www.junioreinstein.nl

www.redactiesommen.nl

www.kids4cito.nl

De leerkrachten van groep 8

Jelissa Behareea

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Nasreddine Arbiou

Shirley Oehlers

Groep 8

Het laatste leerjaar van het basisonderwijs. Alle kennis van de afgelopen leerjaren komt terug in groep 8. Naast rekenen, lezen en schrijven staan wereldoriëntatie en Engels ook centraal.

 

Voortgezet onderwijs

Groep 8 staat vooral in het teken van het voorgezet onderwijs. Hier kunt u onder verstaan:

– Oriënteren op verschillende middelbare scholen;

– De doorstroomtoets;

– Een definitief advies;

– Inschrijven middelbare school.

 

Afscheid

Het leukste uitje van groep 8 is kamp. Drie dagen gaat de groep naar een kamphuis waar allemaal activiteiten en spelletjes gedaan worden.

 

Ook wordt het afscheid uitbundig gevierd. Dit wordt gedaan aan de hand van een musical. Deze wordt voorbereid door de leerlingen en opgevoerd aan de ouders.

Activiteiten

Facebook

Volg ons op Facebook

Back To Top