Skip to content

De Koningin Wilhelmina School staat voor vorstelijk onderwijs

Onder vorstelijk onderwijs verstaan wij: Kinderen zodanig begeleiden zodat ze tot een optimale ontwikkeling komen. Een leef- en werkklimaat in onze school creëren waarin veiligheid en geborgenheid wordt geboden, waardoor de aan onze zorg toevertrouwde kinderen met plezier naar school gaan. Wij hopen dan ook dat elk kind zich als een ‘vorst’ bij ons op school voelt. Onze school kenmerkt zich door orde, rust, structuur en persoonlijke aandacht.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan snel kijken, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismaking. Maak een afspraak met de directie via: s.taslicukur@kindenonderwijsrotterdam.nl of bel 010 – 213 02 96. Wij maken graag tijd voor u.

Het beste onderwijs
bieden voor uw kind

Hoe doen we dat?

Samenwerken!

Wij behoren tot één van de eerste scholen in Rotterdam met het CPS certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0. Ouders, leerkrachten en leerlingen werken samen aan succes en hebben vertrouwen in elkaar. Dit succes is terug te zien in de resultaten van de leerlingen. Op de Centrale Eindtoets halen onze leerlingen een score waar wij trots op zijn! Ook wanneer zij op het Voortgezet Onderwijs les volgen, komen zij nog regelmatig langs bij hun oude groepsleerkrachten.

MEERKRACHTEN GEZOCHT

Onze vacatures

Sollicitaties zijn altijd welkom. We zoeken regelmatig nieuwe leerkrachten.

Voor informatie en sollicitatie:
mail met onze directeur
Sibel Taslicukur

Werken bij SARO.

We hebben nog veel meer vacatures bij zowel het Primair Onderwijs (PO) als het Voortgezet Onderwijs (VO). Lees ook ons SARO magazine. Daar delen leerkrachten hun verhalen waarom het zo prettig werken is bij SARO. Klik op de afbeelding!

Solliciteren?

Klik hieronder voor ons vacature aanbod. Ook leerkrachten in opleiding en zij-instromers zijn van harte welkom!

Jarig….. een boek cadeau

Wat een fantastische zonnige dag vol energie en doorzettingsvermogen tijdens de Kids Run marathon13 april 2024! Trots op alle sportieve kinderen en leerkrachten die de finish hebben gehaald en hun passie voor sport hebben laten zien. Jullie zijn echt inspirerend! Op naar de Kids Run 2025!

Kids Run 2024 Groot succes!

Wat een fantastische zonnige dag vol energie en doorzettingsvermogen tijdens de Kids Run marathon13 april 2024! Trots op alle sportieve kinderen en leerkrachten die de finish hebben gehaald en hun passie voor sport hebben laten zien. Jullie zijn echt inspirerend! Op naar de Kids Run 2025!

De Koningin Wilhelminaschool in vogelvlucht

De Koningin Wilhelminaschool is een moderne school gelegen aan de Koepelstraat (gebouwd in 1992) in de wijk Rubroek. De school valt onder de deelgemeente Kralingen/ Crooswijk. Ons schoolgebouw staat midden in de wijk en fungeert door het open schoolplein als een buurtschool waarbij de betrokkenheid met de wijk groot is. Wij beschikken over veel ruimte met een afgeschermd kleuterplein aan de zijkant van het gebouw. De school is middelgroot, waardoor er veel aandacht kan zijn voor de leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte van 20 leerlingen draagt hieraan bij. Er zijn 2 peutergroepen, 2 kleutergroepen in de vorm van één groep 1 en één groep
2 gevolgd door de groepen 3 tot en met 8 De school richt zich op de brede ontwikkeling van de leerlingen, waarbij er naast een kwalitatief goed cognitief
aanbod ruimte is voor talentontwikkeling, burgerschapsvorming en kansengelijkheid.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op de groepspagina’s.

Samenwerkingspartners van de KWS

De leerkrachten van groep 1

Patricia Arjun

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Groep 1

Groep 1 is voor veel kinderen het eerste jaar op school. Ontdekken, spelen en leren staan centraal. We leren spelenderwijs veel nieuwe dingen zoals letters, cijfers, kleuren en vormen. Daarnaast leren we ook sociale vaardigheden, zoals samenwerken, delen en respect tonen voor anderen.

De leerkrachten zorgen ervoor dat elk kind individuele aandacht krijgt en zich op zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen in. Zij zijn er om de kinderen te leren en te ondersteunen bij alles wat ze doen.

Een kijkje in groep 1..

Rekenactiviteit in de speelzaal
Werken in de hoeken
Samenwerken in de klas

De leerkrachten van groep 2

Petra Westerink

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Groep 2

Wat leren we in groep 2?

In groep 2 staat het spelen centraal. Door te spelen leren kinderen te communiceren met elkaar , te delen, zich in een rol te verplaatsen, maar ook om te gaan met bepaalde situaties en emoties.

Spelend leren

Van spel worden de kinderen zo zelfstandig mogelijk en vergroten ze hun woordenschat en fantasie.

Ook komen er diverse taal en- rekenvaardigheden in hun spel naar voren. Ze zijn bijv. aan het tellen in de winkelhoek of vergroten hun ruimtelijk inzicht in de bouwhoek.In groep 2 werken we aan de hand van thema’s. We bieden bij elk thema letters en cijfers aan. Die zijn zichtbaar in de klas.In groep 2 bereiden we ons voor op groep 3. Zo bieden we bijvoorbeeld voorbereidende schrijflessen aan en werken we met methode Rekenplein.

Taalontwikkeling

Taal is de basis van al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken bouwen de kinderen een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op. Onderzoek heeft uitgewezen dat taalvaardigheden van jonge kleuters samenhangen met het gemak waarmee ze later gaan lezen en spellen.

 • · Nazeggen van zinnen en korte versjes
 • · Herkennen van klanken
 • · Samenvoegen van klanken en klankgroepen, maar ook het ‘hakken’ en ‘plakken’ van woorden
 • · Rijmen
 • · Diverse letters visueel en auditief herkennen
 • · Hun naam schrijven
 • · Goede zinsbouw gebruiken
 • · Vloeiend en verstaanbaar praten

Rekenontwikkeling

In groep 2 krijgen kleuters gaandeweg het ‘echte tellen’ onder de knie. Ook worden de kinderen vertrouwd gemaakt met rekentermen als ‘erbij’ en ‘eraf’, ‘meer’ en ‘minder’. Ze leren begrippen die te maken hebben met lengte en gewicht en ze oefenen met sorteren en ordenen (links/rechts, voor/naast/achter, cirkel/vierkant/driehoek, enz.). Veel rekenkundige begrippen zitten verborgen in opdrachten als het bouwen met blokken, buitenspel, werkjes en puzzels.

Grove en fijne motoriek

De kinderen in groep 2 verbeteren hun grove motoriek door gymnastiek en het buiten spelen. Denk aan huppelen, hinkelen, rennen, springen, touwtje springen, balanceren, vangen en gooien, duikelen, koprollen, mikken, schommelen, klimmen en klauteren, tikkertje en bewegen op muziek.

De fijne motoriek wordt gestimuleerd tijdens de werkjes. De kinderen leren de juiste pengreep te hanteren, binnen de lijntjes te kleuren, verven, schrijfbewegingen te maken, vouwen, knippen en plakken, scheuren, prikken, puzzels maken, rijgen en bouwen.

De leerkrachten van groep 3

Shelley Jansen-Mastenbroek

Werkdagen: dinsdag t/m donderdag

Ashna Nankoe

Werkdagen: maandag, dinsdag, vrijdag

Groep 3

Leren lezen..

Begin groep 3 leren wij alle letters. Wanneer de letters beheerst worden, gaan wij over naar het zingend lezen. Lijn 3 is de methode die wij gebruiken. De klanken biedt lijn 3 aan door middel van filmpjes. De letters hangen wij op in de klas, zodat het zichtbaar is voor de leerlingen. Aan het einde van groep 3 verwachten wij dat alle leerlingen kunnen lezen.

Rekenen

Bij rekenen leren wij de getallen t/m 50. De getallen hebben een vaste plek op de getallenlijn. Wij leren wat de buurgetallen zijn.

U kunt thuis altijd oefenen door boekjes te lezen met uw kind. In de klas geven wij tips over het niveau van de boekjes passend bij uw kind.

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent altijd welkom voor een kijkje in groep 3.

De leerkrachten van groep 4

Kelsey van de Kamp- Huijser

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag

Jort van der Jagt

Werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag

Jullymar Brison

1e jaars student Pabo

Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag

Groep 4

We werken hard in groep 4. De basis die in groep 3 is gelegd, breiden we in groep 4 verder uit. Aan het eind van groep 4 kunnen de kinderen al vlot lezen. Op deze website leer je vlot woordjes lezen. We leren de hoofdletters schrijven.

Met spelling leren we samengestelde woorden schrijven en leren we al enkele spellingsregels. Wilt u graag thuis oefenen dan kan dat op deze website: https://www.spellingoefenen.nl/oefenen.html. Hier staan leuke leerzame spelletjes op. Kies groep 4 en bij methode: Taalactief 4.

Bij rekenen gaan we tot 100 rekenen en leren we de tafels. Als u thuis wilt oefenen, is dit een leuk spel: https://www.tafeldiploma.nl/happy-burger.html. Hier staan ook nog meer tafelspelletjes op. Ook het automatiseren van de sommen tot 20 is een belangrijk onderdeel van rekenen in groep 4.

 

Een kijkje in groep 4..

Uitje Archeon
Thema op stap!
Samen werken in de klas
Thema kriebelbeestjes!

De leerkrachten van groep 5

Ikram Essabiri

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Groep 5

De leerkrachten van groep 6

Ilham el Bouakili

Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag

Shirley Oehlers

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Groep 6

In groep 6 wordt er hard gewerkt. Dit schooljaar wordt de lesstof van groep 5 uitgebreid en komt er ook nieuwe stof bij. Er wordt meer van de leerlingen verwacht dan vorig jaar. Bij elk vakgebied wordt de lat hoger gelegd en gaan de leerlingen dieper op de stof in. Denk daarbij aan nieuwe regels voor werkwoordspelling, rekenen met grote getallen, breuken etc.

Vakken gericht op de brede ontwikkeling zijn natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming en gym.

Methodes voor de kern- en zaakvakken

 • Wereld in getallen        : Rekenen
 • Taal Actief 4                    : Taal & Spelling
 • Atlantis                            : Technisch lezen, Begrijpend lezen & Woordenschat
 • Blink Studio                    : Geschiedenis, aardrijkskunde & natuur
 • Blits                                  : Studievaardigheden
 • Vreedzaam                     : Burgerschapsonderwijs
 • Voor Gym, Techniek & ICT hebben wij vakleerkrachten.

Groep 6 is het eerste jaar van de bovenbouw. De leerlingen krijgen dit jaar ook een voorlopig advies. Dit advies is gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en de werkhouding van de leerling. Een voorlopig advies kan nog bijgesteld worden, omdat de leerlingen nog een periode school te gaan hebben.

De leerkrachten van groep 7

Lima Majid

Werkdagen: Maandag t/m donderdag

Nasreddine Arbiou

Werkdag: vrijdag

Groep 7

Groep 7 is een belangrijk schooljaar voor de kinderen. In groep 7 leren kinderen een breed scala aan onderwerpen, wat hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelt.In groep 7 duiken kinderen dieper in de wereld van wiskunde. Rekenen met breuken, procenten en kommagetallen worden geïntroduceerd. De kinderen leren spellingregels zoals werkwoordspelling en regels voor het schrijven van samengestelde woorden. Structuur van de Nederlandse taal staat centraal.

Als u thuis extra nog wilt oefenen dan kan dat natuurlijk. Hierbij een aantal websites:

De leerkrachten van groep 8

Jelissa Behareea

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Nasreddine Arbiou

Shirley Oehlers

Groep 8

Het laatste leerjaar van het basisonderwijs. Alle kennis van de afgelopen leerjaren komt terug in groep 8. Naast rekenen, lezen en schrijven staan wereldoriëntatie en Engels ook centraal.

Voortgezet onderwijs

Groep 8 staat vooral in het teken van het voorgezet onderwijs. Hier kunt u onder verstaan:

 • – Oriënteren op verschillende middelbare scholen;
 • – De doorstroomtoets;
 • – Een definitief advies;
 • – Inschrijven middelbare school.

Afscheid

Het leukste uitje van groep 8 is kamp. Drie dagen gaat de groep naar een kamphuis waar allemaal activiteiten en spelletjes gedaan worden.Ook wordt het afscheid uitbundig gevierd. Dit wordt gedaan aan de hand van een musical. Deze wordt voorbereid door de leerlingen en opgevoerd aan de ouders.

Activiteiten

 • Zomervakantie 
  Maandag 15 juli 2024 t/m vrijdag 23 augustus 2024

Facebook

Volg ons op Facebook

Back To Top