Skip to content

Schooltijden

Maandag:      8.30- 14.45 uur
Dinsdag:        8.30- 14.45 uur
Woensdag:    8.30- 12.15 uur
Donderdag:   8.30- 14.45 uur
Vrijdag:          8.30- 14.45 uur

De eerste bel gaat om 8.20 uur. Dan verzamelen de kinderen van groep 3 tot en met 8 zich bij de juf of meester op het schoolplein. De kleuters mogen bij de eerste bel met hun ouder mee naar het kleuterplein. Daar vangt de juf hen op. De kinderen lopen met de leerkracht mee naar binnen om 8.25 uur, wanneer de tweede bel gaat. Om 8.30 uur gaat de derde bel en sluiten de leerkrachten de deur zodat de les kan beginnen.

Overblijven

De kinderen hebben een half uur lunchpauze. Tussen-de-middag blijven alle kinderen op school. Dit is met uitzondering van de woensdag. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Naschoolse opvang

De Koningin Wilhelmina werkt samen met Buitenschoolse Opvang Isaac Hubert.

Contact:
BSO Isaac Hubert
Isaac Hubertstraat 153
3034 CS Rotterdam
06-53119096

KSH Kidsclub Waalse
Goudseweg 25
3031 XH Rotterdam
010-2133799

Gym- en zwemtijden

Op dinsdag en woensdag hebben de groepen 3 tot en met 8 gym in de gymzaal aan de Marnixstraat. In de even kalenderweken hebben groep 5 en 6 zwemles in het Oosterlijk zwembad.

De kleuters gymmen op donderdag in het speellokaal. Op de overige dagen krijgen de kinderen bewegingsonderwijs binnen in de zaal of buiten op het schoolplein.

Gymkleding

Het is belangrijk dat tijdens de gymlessen aparte kleding gedragen wordt, die na afloop van de les verwisseld wordt voor de dagelijkse kleding. Voor groep 1 en 2 zijn een korte broek, een hemd en simpele schoentjes verplicht. Voor groep 3 t/m 8 een sportbroekje met een sportshirt. Sieraden zijn niet toegestaan. Gymschoenen zijn verplicht en mogen niet op straat worden gedragen.

Schoolzwemmen

Leerlingen uit groep 5 en 6 gaan in de even kalenderweken een uur schoolzwemmen. Zij moeten dan een handdoek, zwembroek of badpak meenemen. Kinderen die niet mee zwemmen hebben hiervoor een medische verklaring nodig. Afzwemmen voor diploma’s A en B vindt meestal plaats rond de maanden februari en juni/juli. De kinderen die nog geen zwemdiploma behaald hebben , krijgen twee keer per schooljaar de gelegenheid vanuit de gemeente om alsnog het zwemdiploma te behalen.

Verzekering voor leerlingen

In de meeste gevallen is de school niet verzekerd voor schade, toegebracht aan de eigendommen van uw kind. Het is daarom zeer belangrijk, dat u zelf een WA-verzekering afsluit. Andere ouders kunnen u aansprakelijk stellen voor de daden van uw kind. Schade aan brillen e.d. worden dus niet door school vergoed. Bij vermissing van door leerlingen aan leerkrachten in bewaring gegeven voorwerpen/ eigendommen blijven de ouders verantwoordelijk en kan de school niet aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren ouders dan ook dringend om kinderen op zwem- of gymdagen geen sieraden of andere kostbaarheden mee naar school te geven.

Wel zijn alle leerlingen verzekerd tegen ongevallen. Deze verzekering wordt betaald door het schoolbestuur. De dekking geldt gedurende alle schoolactiviteiten, alsmede gedurende één uur hiervoor of één uur hierna. Bij geneeskundige- of tandartskosten dient u allereerst een beroep te doen op uw eigen ziektekostenverzekering.

Back To Top