Vorstelijk
onderwijs

Het kind
staat centraal

Persoonlijke
aandacht

Rust, orde
en structuur

Samenwerken
aan succes

Plezier=
optimaal presteren

Koningin Wilhelmina School

Koepelstraat 10
3003 DJ Rotterdam
Postbus 22376
(010) 21 30 296
S.Taslicukur@kindenonderwijsrotterdam.nl

PSZ De Kleine Prinses

PSZ De Kleine Prinses
Onderdeel van StichtingGroeibriljant
Koepelstraat 10
3003 DJ Rotterdam
Postbus 22376
(010) 010 251 80 76
klantcontact@stichting-groeibriljant.nl