Skip to content

Verlof?

Aanvragen voor extra verlof tot en met tien schooldagen, dient u in bij de directie van onze
school. Het aanvragen van meer dan tien schooldagen extra verlof, verloopt via de leerplichtambtenaar. In beide gevallen kunt u een verlofformulier bij de directeur ophalen. De
directeur of leerplichtambtenaar mag niet overal verlof voor verlenen. Deze zullen met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Onze school mag alleen extra verlof toekennen voor de volgende ‘gewichtige omstandigheden’

Religieuze feestdagen

Met religieuze feestdagen bedoelen we verplichtingen die voortkomen uit godsdienst. Het Suikerfeest is hier een voorbeeld van. Als uw kind het Suikerfeest viert en om die reden niet op school komt, dient u hiervoor verlof aan te vragen bij de directie.
Deze uitzondering geldt voor alle geloofsovertuigingen, maar geldt alleen voor evenementen van religieuze aard.

Extra verlof bijzondere omstandigheden.

Een extra verlof bijzondere omstandigheden kan je aanvragen voor bijvoorbeeld: een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van een bloed- of aanverwant, het overlijden van een bloed- of aanverwant. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Rotterdam.

Wilt u verlof aanvragen dan kunt u de volgenden formulieren gebruiken:

Let op: u dient uw verzoek minimaal 8 weken van tevoren in te dienen.

Back To Top