Vorstelijk
onderwijs

Het kind
staat centraal

Persoonlijke
aandacht

Rust, orde
en structuur

Samenwerken
aan succes

Plezier=
optimaal presteren

Verlof?

Een kind is vanaf zijn vierde jaar leerplichtig en moet dan elke schooldag aanwezig zijn. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, dit zijn:

 

Religieuze feestdagen

Met religieuze feestdagen bedoelen we verplichtingen die voortkomen uit godsdienst. Het Suikerfeest is hier een voorbeeld van. Als uw kind het Suikerfeest viert en om die reden niet op school komt, dient u hiervoor verlof aan te vragen bij de directie.
Deze uitzondering geldt voor alle geloofsovertuigingen, maar geldt alleen voor evenementen van religieuze aard.

 

Extra verlof bijzondere omstandigheden.

Een extra verlof bijzondere omstandigheden kan je aanvragen voor bijvoorbeeld: een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van een bloed- of aanverwant, het overlijden van een bloed- of aanverwant. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente Rotterdam.

Wilt u verlof aanvragen dan kunt u de volgenden formulieren gebruiken:

Let op: u dient uw verzoek minimaal 8 weken van tevoren in te dienen.