Vorstelijk
onderwijs

Het kind
staat centraal

Persoonlijke
aandacht

Rust, orde
en structuur

Samenwerken
aan succes

Plezier=
optimaal presteren

Via de schoolapp kunt u contact opnemen met de leerkrachten indien u vragen heeft of een afspraak wil maken. De Koningin Wilhelmina School houdt u via deze app op de hoogte van alle nieuwsberichten en praktische informatie rondom de school. De groepsleerkrachten maken ook gebruik van de app om u op de hoogte te houden van nieuws uit de klas (uitjes, huiswerk enz.) op de speciale groeppagina in de schoolapp. Eens per maand verschijnt er een algemene nieuwsbrief in de schoolapp. De laatste nieuwsbrief kunt u hieronder lezen.