Skip to content

Teach like a champion

De auteur van Teach Like a Champion, Doug Lemov, bezocht leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken. Hij observeerde minutieus wat er in het klaslokaal gebeurde, van leerlingen begroeten tot blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot wachten op een antwoord.

‘Teach Like a Champion’ gaat uit van technieken. Deze technieken dragen onmiskenbaar bij aan betere prestaties van de leerlingen. We zijn door het gebruik van de technieken in staat om een antwoord te geven op vragen als ‘hoe leg je de lat hoog bij je leerlingen’, ‘hoe houd je leerlingen bij de les’ en ‘hoe bouw je aan een goede klascultuur’. Er wordt geleerd met en van elkaar vanuit de gouden driehoek: leerkrachten, leerlingen en ouders werken samen aan succes.

De leerkrachten van de Koningin Wilhelminaschool hebben de cursus ‘Teach Like a Champion’ afgerond en passen de technieken dagelijks toe in de lessen.

Vreedzaam

Vanaf het schooljaar 2021- 2022 zijn wij begonnen met Vreedzaam. Vreedzaam is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

ICT

ICT, informatie- en communicatietechnologieën, is voor ons een krachtig hulpmiddel voor ons onderwijs. De leerkracht blijft echter de meest bepalende factor voor goed onderwijs. We richten ons binnen het ICT onderwijs op de doelen: basiskennis ICT, mediawijsheid en informatievaardigheden. Het gaat erom deze vaardigheden bij leerlingen te stimuleren en om deze te benutten in het onderwijs waarin ICT-toepassingen een belangrijke plaats innemen. Om deze vaardigheden vorm te geven maken we gebruik van verschillende middelen in de klas zoals note-books, verschillende computerprogramma’s en Beetbots.

Techniek

Wetenschap- en techniekonderwijs houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen levendig en activeert 21ste -eeuwse vaardigheden:

 • samenwerken
 • communiceren
 • creatieve processen
 • probleem oplossend vermogen
 • zelfstandig en kritisch denken.

Technieklessen helpt kinderen op jonge leeftijd hun talenten te laten ontdekken.
Onze docente Zora Popov werkt volgens de cyclus van Ontwerpen & ontdekkend leren in combinatie met het traject Maakkunde (Science museum NEMO).

Muziek

Ieder Kind een Instrument en KunstID op de Koningin Wilhelmina School   

Ieder Kind een Instrument (IKEI) is een muziekprogramma van SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). Op onze school doen de groepen 1 t/m 6 mee aan dit muziekproject. Op de Koningin Wilhelmina School krijgen ook de leerlingen uit groep 7 en 8 wekelijks muziekles middels het programma KunstID-muziek van een docent van SKVR. Alle kinderen krijgen hierdoor de kans hun talent voor muziek te ontdekken en verder te ontwikkelen. Onder leiding van een SKVR vakleerkracht muziek wordt in de wekelijkse lessen gewerkt aan het creërend vermogen, presenteren en de sociale vaardigheden.

 Zingen in de klas: groep 1 t/m 4

De kinderen in groep 1 t/m 4 krijgen algemene muziekles waarin zingen, bewegen en samen muziek maken centraal staan.  Zingen is goed voor de stem, de sociale samenhang én draagt bij aan taalontwikkeling. Ook leren zij muzikale begrippen, de eerste principes van het notenschrift en het spelen op eenvoudige muziekinstrumenten.

 Muziekles in groep 5 t/m 8

In groep 5 t/m 8 krijgen de kinderen wekelijks muziekles. We werken in blokken van vakantie tot vakantie. Per blok staat er een bepaald onderwerp of instrument centraal. Zo wordt er gewerkt met brass-slagwerkinstrumenten, maar ook gaan we aan de slag met muziektechnologie en rap en beatcreating. Samen leren en spelen staat centraal

Ieder Kind een Instrument is een initiatief van SKVR, de dienst Kunst en Cultuur (dKC) en Jeugd & Onderwijs (JO). Voor meer informatie over het aansluitende muziekaanbod van SKVR in de vrije tijd kunt u terecht op www.skvr.nl/cursussen/muziek.

Buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen

Met buitenschoolse activiteiten worden alle activiteiten bedoeld die buiten ons standaard lesaanbod vallen. De activiteiten zijn een extra aanbod en de naschoolse activiteiten zijn vrijwillig. De activiteiten bieden onze leerlingen extra mogelijkheden om talent te kunnen ontwikkelen.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Culturele activiteiten zoals bezoek van musea, dierentuin, theater, bioscoop, voorstellingen op en buiten school
 • SKVR, wijkmuziekschool (wij treden jaarlijks op in het theater)
 • Schoolkoor, regelmatig treden wij op met Zang Express (met kerst bij het stadhuis met de burgemeester)
 • Schoolsport vereniging.
 • Ravottuh (Ontdekken en leren in de natuur)
 • Lessen op de kinderboerderij
 • Lessen op het gebied van techniek en wetenschap
 • Sporttoernooien: Mini finals en hand- en volleybaltoernooien
 • Haven taaltrip vanuit de Poortrangers
 • Taaltrips voor groep 5 en 6 vanuit Jinc
 • Bliksemstages voor groep 7 en 8 vanuit Jinc
Back To Top