Vorstelijk
onderwijs

Het kind
staat centraal

Persoonlijke
aandacht

Rust, orde
en structuur

Samenwerken
aan succes

Plezier=
optimaal presteren

Teach like a champion

De auteur van Teach Like a Champion, Doug Lemov, bezocht leraren die opmerkelijke resultaten wisten te bereiken. Hij observeerde minutieus wat er in het klaslokaal gebeurde, van leerlingen begroeten tot blaadjes uitdelen, van ongevraagd beurten geven tot wachten op een antwoord.

‘Teach Like a Champion’ gaat uit van technieken. Deze technieken dragen onmiskenbaar bij aan betere prestaties van de leerlingen. We zijn door het gebruik van de technieken in staat om een antwoord te geven op vragen als ‘hoe leg je de lat hoog bij je leerlingen’, ‘hoe houd je leerlingen bij de les’ en ‘hoe bouw je aan een goede klascultuur’. Er wordt geleerd met en van elkaar vanuit de gouden driehoek: leerkrachten, leerlingen en ouders werken samen aan succes.

De leerkrachten van de Koningin Wilhelminaschool hebben de cursus ‘Teach Like a Champion’ afgerond en passen de technieken dagelijks toe in de lessen.

 

ICT

ICT, informatie- en communicatietechnologieën, is voor ons een krachtig hulpmiddel voor ons onderwijs. De leerkracht blijft echter de meest bepalende factor voor goed onderwijs. We richten ons binnen het ICT onderwijs op de doelen: basiskennis ICT, mediawijsheid en informatievaardigheden. Het gaat erom deze vaardigheden bij leerlingen te stimuleren en om deze te benutten in het onderwijs waarin ICT-toepassingen een belangrijke plaats innemen. Om deze vaardigheden vorm te geven maken we gebruik van verschillende middelen in de klas zoals note-books, verschillende computerprogramma’s en Beetbots.

 

Techniek

Wetenschap- en techniekonderwijs houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen levendig en activeert 21ste eeuwse vaardigheden:

 • samenwerken
 • communiceren
 • creatieve processen
 • probleem oplossend vermogen
 • zelfstandig en kritisch denken.

Technieklessen helpt kinderen op jonge leeftijd hun talenten te laten ontdekken.
Onze docente Zora Popov werkt volgens de cyclus van Ontwerpen & ontdekkend leren in combinatie met het traject Maakkunde (Science museum NEMO).

 

Buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen

Met buitenschoolse activiteiten worden alle activiteiten bedoeld die buiten ons standaard lesaanbod vallen. De activiteiten zijn een extra aanbod en de naschoolse activiteiten zijn vrijwillig. De activiteiten bieden onze leerlingen extra mogelijkheden om talent te kunnen ontwikkelen.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Culturele activiteiten zoals bezoek van musea, dierentuin, theater, bioscoop, voorstellingen op en buiten school
 • SKVR, wijkmuziekschool (wij treden jaarlijks op in het theater)
 • Schoolkoor, regelmatig treden wij op met Zang Express (met kerst bij het stadhuis met de burgemeester)
 • Schoolsport vereniging.
 • Ravottuh (Ontdekken en leren in de natuur)
 • Lessen op de kinderboerderij
 • Lessen op het gebied van techniek en wetenschap
 • Sporttoernooien: Mini finals en hand- en volleybaltoernooien
 • Haven taaltrip vanuit de Poortrangers
 • Bliksemstages voor groep 7 en 8 vanuit Jinc