Skip to content

Vorstelijk onderwijs voor elk kind!

Wij begeleiden onze kinderen zodanig, zodat ze tot een optimale ontwikkeling kunnen komen. We creëren op school een leef- en werkklimaat, waarin veiligheid en geborgenheid wordt geboden. Dit is één van onze kernwaarden op de Koningin Wilhelmina School.

Onze andere kernwaarden zijn:

  • Het kind staat centraal
  • Rust, orde en structuur
  • Persoonlijke aandacht
  • Plezier is optimaal presteren
  • Samenwerken aan succes

Samenwerken aan succes

Het lesgeven is de kern van ons werk. We doen dit vanuit de gouden driehoek. Ouders, leerkrachten en leerlingen werken samen aan succes en hebben vertrouwen in elkaar. Dit succes is terug te zien in de resultaten van onze leerlingen. Als partners maken wij gebruik van ieders kwaliteiten. In ons samenwerken leren wij van en met elkaar. Wij werken op basis van vertrouwen en respect. Gemaakte afspraken komen wij na. Onze school biedt een veilig pedagogisch klimaat, waarbinnen een ieder zich optimaal kan blijven ontwikkelen. Wij communiceren op professionele wijze, waarin eerlijkheid, gelijkwaardigheid en humor belangrijk zijn.
De Koningin Wilhelminaschool is één van de eerste scholen in Rotterdam met het CPS certificaat ouderbetrokkenheid 3.0.

Vanuit verbinding en met respect voor elkaar

De Koningin Wilhelmina School is een Christelijke school die verbinding met andere tradities zoekt en overeenkomsten en verschillen respecteert. In ons onderwijs leren wij kinderen om vanuit hun eigen beleving te verbinden met kinderen die een andere achtergrond of traditie hebben. Wij zien diversiteit in ons team, bij onze leerlingen en ouders als rijkdom.

De Christelijke feesten worden uitgebreid gevierd bij ons op school. Daarnaast is er aandacht voor de belangrijkste feesten van andere wereldgodsdiensten. Ook starten wij de dag met een lied, verhaal en/of gebed. Wij gaan er vanuit dat de ouders, die voor hun kind de Koningin Wilhelmina School kiezen, deze vorm van godsdienstige/ religieuze vorming respecteren.

Back To Top