Vorstelijk
onderwijs

Het kind
staat centraal

Persoonlijke
aandacht

Rust, orde
en structuur

Samenwerken
aan succes

Plezier=
optimaal presteren

Nieuwschooljaar- receptie
Eerste schooldag

De eerste schooldag van het nieuwe schooljaar vinden wij belangrijk en vieren we met elkaar, leerkrachten, leerlingen en ouders van de hele school, een nieuwe start. Dit doen wij feestelijk en traditiegetrouw met elk jaar een (nieuw) thema. We starten om 8.30 uur met alle ouders, leerkrachten en leerlingen op het schoolplein. Ouders krijgen daarna een kijkje in de nieuwe groep.

 

Startgesprekken

De eerste weken van het schooljaar plant u met de leerkracht van uw kind een startgesprek in. Onze ervaring dat alle betrokkenen deze gesprekken als waardevol beschouwen. De bedoeling is dat ouder, kind en leerkracht elkaar leren kennen en afspreken hoe er het schooljaar samengewerkt zal worden zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Hierdoor ervaart de leerling dat zijn ouders en de leerkracht nauw samenwerken.

 

Voortgangsgesprekken

Na de herfstvakantie plannen wij voortgangsgesprekken in met ouders en kind. Het kind heeft dan een aantal weken onderwijs gevolgd en de leerkracht, ouders en kinderen zullen met elkaar uitwisselen hoe zij dit hebben ervaren. De leerkracht zal tijdens dit gesprek de resultaten uit de methode gebonden toetsen bespreken.

Rapportgesprekken

Na het voortgangsgesprek is er nog één rapportgesprek met leerkracht, ouders en kind. De leerling krijgt het originele rapport mee na het rapportgesprek. Dit gesprek is verplicht. Naast de gesprekken worden ouders extra uitgenodigd, als wij ons zorgen maken om de ontwikkeling van het kind. Wanneer u zich zorgen maakt of vragen heeft over de vooruitgang en/of ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht.

In juni/juli kunt u naar behoefte nog een laatste rapportgesprek aanvragen. Dit is niet verplicht.