Skip to content

Werken in betekenisvolle thema’s

Op de Koningin Wilhelminaschool werken wij in de kleuterklassen volgens het onderwijsconcept Ontwikkelingsgericht Onderwijs afgekort OGO. Ontwikkelingsgericht Onderwijs richt zich in de kern op het ontwikkelen van de volle persoonlijkheid van kinderen.

De belangrijkste kenmerken van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

  • Ontwikkelingsgericht onderwijs is gericht op een brede persoonsontwikkeling (zoals samenwerken, communiceren, initiatieven nemen, plannen maken) die altijd verbonden wordt aan kennis en vaardigheden (schrijven, lezen, woordenschat enzovoort).
  • Het gaat om betekenisvolle activiteiten, binnen een bepaald thema (bijvoorbeeld de schoenenwinkel, we gaan op reis, de bakker, de dierentuin enz.) Deze activiteiten hebben een sociaal cultureel karakter, dat wil zeggen activiteiten uit de echte wereld (schoenen kopen in de winkel, een treinkaartje kopen bij het loket enzovoort) waarin kinderen inbreng kunnen hebben in keuze en planning. Dit gebeurt vooral door middel van spel en spelen.
  • De rol van de leerkracht is belangrijk binnen OGO. Leerkrachten zoeken steeds naar wat leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar baseren ze hun aanbod op. Zo wordt er een zone van naaste ontwikkeling gecreëerd, waardoor leerlingen hun eigen ontwikkeling signaleren, omdat ze merken dat de activiteit én zij zelf er beter van worden .OGO hecht grote waarde aan reflecteren en observeren. Op basis van de reflectie past de leerkracht het aanbod van activiteiten weer aan.
  • De leerkracht probeert een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds de betekenis van activiteiten voor de leerlingen (hebben ze er iets mee, doet het ze iets?) en anderzijds de doelen die de leerkracht wil bereiken met de activiteit. Binnen traditioneel onderwijs zie je nog vaak dat het doel van de leerkracht voorop staat en dat er voorbij wordt gegaan aan het feit of de activiteit betekenis heeft voor de leerlingen. Een gevolg kan zijn dat leerlingen afhaken en dat uiteindelijk het doel niet wordt bereikt.
  • In begeleide keuzes helpen leerkrachten hun leerlingen om initiatieven te nemen en plannen te maken voor hun activiteiten. Vooral kleine groepsactiviteiten maken het mogelijk om met hen samen te spelen, te praten, te denken en te werken
Back To Top