Skip to content

Onder- en bovenbouw

De school is verdeeld in 2 bouwen:

  • de onderbouw (groepen 1 t/m 4)
  • de bovenbouw (groepen 5 t/m 8)

Vanaf groep 1 is er sprake van jaargroepen: leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd zitten bij elkaar in een groep. De kleutergroepen werken ontwikkelingsgericht.

Ons onderwijs

Er heerst op school een actieve werksfeer waarin leren en werken centraal staat. Kinderen leren doordat ze zich emotioneel vrij voelen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Deze basiskenmerken vormen de spil van alle opvoedings- en onderwijsleerprocessen. Om de juiste omstandigheden te scheppen om kinderen tot leren te brengen maakt elke leerkracht gebruik van ‘Teach Like a Champion’. Deze technieken dragen onmiskenbaar bij aan betere prestaties van de leerlingen.

We bieden kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. Door de hele school worden coƶperatieve werkvormen gebruikt om de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten en de leeropbrengsten te verhogen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel.

Er is een vakdocent voor gym, techniek, ict en muziek. Specialisme is er op het gebied van rekenen, 21 century skills, taal, leren & gedrag. Er is een interne begeleider voor groep 1 tot en met 8. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. De directie is eindverantwoordelijk voor het beleid, financiƫn en onderwijsinhoud.

Back To Top