Vorstelijk
onderwijs

Het kind
staat centraal

Persoonlijke
aandacht

Rust, orde
en structuur

Samenwerken
aan succes

Plezier=
optimaal presteren

Directie

Sibel Taslicukur

Groepsleerkrachten

Patricia Arjun

Groep 1

Petra Westerink

Groep 1/2 Muizen

Stef Silva

Groep 1/2 en groep 5

Onderwijsassistent

Shelley Jansen-Mastenbroek

Groep 3

Ashna Nankoe

Groep 3

Kelsey Huijser

Groep 4

Jort van der Jagt

Groep 4

Aaliyah Imamkhan

Groep 5

Ilham El Bouakili

Groep 6

Shirley Oehlers

Groep 6

Onderwijsassistent

Lima Majid

Groep 7

Ikram Essabiri

Groep 7

Onderwijsassistent

Jelissa Behareea

Groep 8

Nasreddine Arbiou

Groep 8

Onderwijsassistent

Specialisten en onderwijs ondersteunend personeel

Annemiek Koenen

Intern begeleidster

Bovenbouw coördinator

Petra Westerink

Onderbouw coördinator

..

Medewerkster Ouderbetrokkenheid
Cultuurcoördinator

Christiaan Krominoangoen

Conciërge

Marija Cinder

Administratie

Brigit Berentsen

Logopedist Praktijk Heijblom

Jasper Bijl

Gymdocent

Zora Popov

Techniek vakdocent

Eveline Hooijmeijer

Schoolmaatschappelijk werkster