Vorstelijk
onderwijs

Het kind
staat centraal

Persoonlijke
aandacht

Rust, orde
en structuur

Samenwerken
aan succes

Plezier=
optimaal presteren

Peuteropvang De Kleine Prinses, een goede start

onderdeel van Stichting GroeiBriljant
Peuteropvang is niet alleen leuk maar ook heel goed voor uw kind. Voor jezelf opkomen. Dingen delen. Samenwerken. Spelen met anderen is ontzettend goed voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. We werken aan de totale ontwikkeling van kinderen. Spelenderwijs gaat de ontwikkeling van uw kind met sprongen vooruit.

  • Spelen, ontdekken en leren met leeftijdsgenootjes.
  • Kennismaken met woorden, cijfers, kleuren en vormen.
  • Meedoen aan leuke activiteiten zoals zingen, knutselen en voorlezen.
  • Veel aandacht voor de algemene en motorische ontwikkeling.

Peuteropvang De Kleine Prinses werkt met de voorschoolmethode BasisGoed. Deze methode stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en bereidt hen voor op de basisschool, in het bijzonder de Koningin Wilhelminaschool. Met deze basisschool hebben wij een samenwerkingsverband dat tot uiting komt in de samenwerking tussen de voorschool (peuteropvang) en de vroegschool (groepen 1 en 2, de kleuters). Spelenderwijs worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. Een kind leert het beste als het iets leuk vindt. Betekenis en betrokkenheid zijn dan ook twee kernbegrippen in deze voorschoolmethode. Wanneer een kind betrokken is, heeft het alle aandacht voor de activiteit en leert het spelenderwijs nieuwe begrippen. Taalontwikkeling staat daarbij voorop. Maar de ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt nauw samen met de ontwikkeling op andere terreinen zoals de motorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

 

En dan … naar school

De periode op de peuteropvang is kort. Maar wat leert uw kind er veel. We werken nauw samen met de basisschool. De manier van werken en het educatieve programma van de peuteropvang sluit dan ook aan bij de manier van werken van de school. De doorgaande lijn naar het basisonderwijs is op die manier gewaarborgd. Zo geven we alle peuters een betere startpositie in het basisonderwijs!

 

Kom gerust eens langs!

Kinderopvang is iets heel persoonlijks. Het gaat over mensen, sfeer, inrichting en kleur. Kom eens samen met uw peuter kijken op onze locatie. Wij geven u graag een rondleiding. Kijk voor informatie op www.stichting-groeibriljant.nl.

PSZ De Kleine Prinses

PSZ De Kleine Prinses
Onderdeel van StichtingGroeibriljant
Koepelstraat 10
3003 DJ Rotterdam
Postbus 22376
(010) 010 251 80 76
klantcontact@stichting-groeibriljant.nl