Skip to content

Peuterspeelzaal Gro-up

Onze school kent een Voorschool met peuters van 2 tot en met 3 jaar. In onze school is peuterspeelzaal ‘Amber’ gevestigd. Amber maakt deel uit van de organisatie GrowUp. De peuterspeelzaal vormt samen met de kleutergroepen
onze voorschool.

De Voorschool is een educatief programma voor kinderen van 2-6 jaar. De peuterspeelzaal Amber en de Koningin Wilhelminaschool werken samen aan een doorlopend programma, waarbinnen kinderen spelen en leren tegelijk. Hierdoor is de overgang van de voorschoolse naar de schoolse periode voor kinderen gemakkelijker. Kinderen van vier jaar die goed voorbereid zijn als ze naar school gaan, doen het vaak beter en hebben meer kansen om de school goed te doorlopen. Er is veel aandacht voor taalactiviteiten, waarbij herhaling in kleine groepjes, het werken met een themamuur, vertel- /thematafels en themawoorden in ieder thema terugkomen. Wij doen dit volgens de principes van Ontwikkelings Gericht Onderwijs. (OGO) Spelenderwijs worden activiteiten aangeboden die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het kind leert het beste als het iets leuk vindt. Betekenis en betrokkenheid zijn dan ook twee kernbegrippen die passen bij de principes van OGO. Wanneer een kind betrokken is, heeft het alle aandacht voor de activiteit en leert het
spelenderwijs nieuwe begrippen. De taalontwikkeling staat daarbij voorop, maar de ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt nauw samen met de ontwikkeling op andere terreinen.

Wilt u informatie, een rondleiding of inschrijven, kijk dan op de website.

Peuterspeelzaal Amber

Onderdeel van Gro- Up
Koepelstraat 10
3003 DJ Rotterdam
Postbus 22376
(010) 010 251 80 76

Back To Top