Vorstelijk
onderwijs

Het kind
staat centraal

Persoonlijke
aandacht

Rust, orde
en structuur

Samenwerken
aan succes

Plezier=
optimaal presteren

In het protocol medisch handelen wordt uitgelegd hoe wij als school handelen bij ziekte, ongelukken, het verstrekken van medicijnen e.d.. In het protocol wordt duidelijk uiteen gezet waar wij wel en niet voor bevoegd zijn en wat u als ouder van ons kan verwachten. Het is zeer raadzaam om dit protocol goed door te lezen. U kunt hier het protocol medisch handelen lezen.