Skip to content

Doelgericht aan de slag tijdens het voortgangsgesprek

Doelgericht aan de slag… Het voortgangsgesprek

Vanuit de Gouden Driehoek voeren wij een aantal keer in het schooljaar een gesprek met ouders, kind en leerkracht. Zo starten we elk schooljaar met een startgesprek. Meer over dit gesprek kunt u terug lezen in het nieuwsbericht: “Het startgesprek de basis voor elk nieuw schooljaar.”

Eén van de meest bekende gesprekken is het rapportgesprek (ook wel tien-minuten gesprek genoemd). Deze rapportgesprekken gaan, zoals het woord al zegt, over het rapport van het kind en daarmee over de ontwikkeling van het kind op school. De nadruk ligt op de cognitieve ontwikkeling, waarbij gekeken wordt naar de toetsresultaten. Deze voeren wij later in het schooljaar.

Maak gebruik van de uitnodiging

In de maand november voeren wij voortgangsgesprekken. Een voortgangsgesprek is een gesprek met een andere insteek dan het rapportgesprek. We kijken naar de ontwikkeling van het kind en naar de doelen die het kind wilde behalen. Voortgangsgesprekken dragen bij aan het onderhouden van de relatie tussen ouders en school, waar in het startgesprek de basis voor is gelegd.

De gesprekken duren vaak 10 minuten. Hoe kun je als ouder dit moment zinvol gebruiken? Met de volgende vijf stappen maakt u een goede voorbereiding voor dit gesprek.

Stap 1 Maak gebruik van de uitnodiging en schrijf u in

 

Door naar school te gaan laat u merken dat u het belangrijk vindt om over uw kind in gesprek te gaan. Zo werkt u aan het bouwen van een relatie met de leerkracht en de school van uw kind.

Inschrijven voor de gesprekken gaat gemakkelijk en snel via de uitnodiging die u krijgt in uw email.

Wij zien de kinderen graag ook als deelnemer aan het voortgangsgesprek.

 

 

Stap 2 Bespreek thuis met uw kind hoe het gaat op school

Voordat u naar het gesprek gaat, is het handig om eerst thuis met uw kind te praten over hoe het op school gaat. Wat gaat de juf of meester zeggen? Wat wil jij hierover vertellen aan de juf/ meester? Heb je het naar je zin op school? Waarom wel of waarom niet? Zo heeft u vanuit uw kind al informatie om een gesprek op school te kunnen voeren en kunt u uw kind helpen wanneer hem of haar iets gevraagd wordt.

 

Stap 3 Bedenk wat u als ouder wilt vragen

Een gesprek op school duurt 10 minuten. Het is daarom goed om thuis alvast te bedenken waarover u het zou willen hebben. Het kan zijn dat u naar aanleiding van de laatste cijfers een aantal vragen heeft.  Maak een lijstje en neem die mee naar het gesprek. Wat zijn sterke punten van mijn kind? Wat kan beter? Welke rol is daarin voor de school? Welke rol is daarin als ouder?

Een gesprek hoeft niet alleen over cijfers te gaan. Het is juist ook een moment om te horen of uw kind zich fijn voelt op school. Hoe is mijn kind in de klas? Wat doet hij/zij graag op school? Hoe ligt mijn kind in de groep?

 

Stap 4 Bedenk wat u als ouder wilt vertellen

Soms is het fijn om vanuit de thuissituatie nuttige informatie te delen met de leerkracht van uw kind. Bedenk daarom van te voren wat u over uw en/of met uw kind aan de leerkracht wilt vertellen. Een kind kan zich thuis anders gedragen dan dat hij/zij op school doet. Dan is het goed dat de leerkracht dat weet hoe uw kind in elkaar zit. Vertelstuggesties: hoe uw kind thuis is wat uw kind thuis over school vertelt hoe uw kind met huiswerk om gaat welke dingen uw kind thuis graag doet.

 

Stap 5 Zorg voor duidelijkheid tijdens het gesprek en de afronding
Met de leerkracht heeft u besproken wat uw kind nodig heeft om het op school goed te doen en hoe jullie daar samen aan kunnen bijdragen. Bij alle dingen die de leerkracht over uw kind heeft verteld, is het belangrijk dat u als ouder snapt waar het over gaat. Vraag gerust om extra uitleg. Als het maar duidelijk is hoe de afspraken een vervolg krijgen. Wanneer u vindt dat er nog meer dingen hadden moeten worden besproken, kunt u de leerkracht om een vervolgafspraak vragen.

 

Bron: https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/samenwerking-ouders-en-school/communicatie-met-ouders/tips-voor-het-oudergesprek/

Back To Top