Skip to content

Het startgesprek, de basis voor elk nieuw schooljaar

Gelukkig nieuw schooljaar!

Met een spetterende “nieuw schooljaar receptie” op het plein en zijn we maandag 2 september begonnen aan een nieuw schooljaar. Ieder jaar weer is dat een verwachtingsvol moment voor onze leerlingen, leerkrachten en onze ouders.

Kinderen die het spannend vinden om hun plek te vinden in de nieuwe klas. Ouders die mee proosten op een nieuw schooljaar in de klas en niet kunnen wachten tot hun kind ‘s middags vertelt hoe de eerste schooldag is geweest met hun nieuwe juf of meester en klasgenootjes.

Een goede basis voor het nieuwe schooljaar met een startgesprek

Dat nieuwe spannende begin op een eerste schooldag is er ook elk jaar weer voor de leerkrachten.  Het “in de vingers krijgen” van een nieuwe groep is steeds weer een mooie uitdaging. De eerste weken zijn heel belangrijk voor de groepsvorming en leggen een belangrijke basis voor het schooljaar. Een veilig leerklimaat is namelijk een zeer belangrijke voorwaarde om optimaal tot leren te kunnen komen. Ook heeft elke leerling een eigen manier van leren en een eigen onderwijsbehoefte. Daarom is er de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar met iedere leerling, ouder en leerkracht een startgesprek.

Het kind staat centraal

Kennismaken is het uitgangspunt voor het startgesprek. Er worden verwachtingen uitgesproken en de leerling, ouders en leerkracht stellen doelen voor het nieuwe schooljaar. Het kind staat centraal. Ouders en leerkrachten werken samen om de leerling te ondersteunen in het behalen van deze doelen zodat de kinderen optimaal tot leren kunnen komen. Ook worden er afspraken gemaakt over hoe leerkracht en ouders na het startgesprek contact houden met elkaar. Na het gesprek, in de dagelijkse ontmoeting ontdekken we wat we aan elkaar hebben, en wat we van elkaar kunnen verwachten. Zo komt de basis op orde om te komen tot leren en gaat iedereen met plezier naar school.

De gouden driehoek

Wij putten energie uit successen die wij samen met onze kinderen en ouders behalen. Wij zijn trots als we erin slagen om ieder kind echt te zien, te horen en te erkennen in zijn of haar eigenheid. Dit lukt wanneer wij samen werken vanuit de Gouden driehoek: Leerkracht, ouders en leerlingen werken samen aan succes!

Back To Top