Skip to content

IKEI muzieklessen gaan van start

Meesters Luis en Romeo laten de kinderen kennismaken met het keyboard.

Muziekonderwijs draagt bij aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Muziek kan troosten, afleiden, rust geven en vrolijk maken. Muziek maken is ook een sociaal gebeuren, omdat je het vaak met elkaar doet. Zelf een instrument leren bespelen maakt kinderen zelfverzekerder.

https://www.leraar24.nl/50395/muziekonderwijs-met-leerlijn-belangrijk-voor-het-brein/

Vanaf dit schooljaar is onze hele school een IKEI school. IKEI staat voor Ieder Kind een Instrument en is bedoeld om kinderen, die dat van huis uit niet vanzelfsprekend meekrijgen, kennis te laten maken met muziek en het leren bespelen van een muziekinstrument.

De muzieklessen staan wekelijks op het programma. In groep 1 t/m 4 gaan de kinderen aan de slag met liedjes, zang en met bewegingen met het lichaam en met de boomwackers. Het zingen staat centraal. De lessen worden gegeven door 1 muziekdocent en zijn met de hele klas. De kinderen leren hun stem op een goede manier gebruiken. Muzikale basisprincipes als ‘hoog-laag’, ‘hard-zacht’, ‘snel-langzaam’ komen op een speelse manier voorbij. Vanaf groep 5 gaan de kinderen leren om een instrument te bespelen.

Back To Top